Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

28.12.2018

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

TÜDEF HER GÜN 3 SAAT REKLAMLARI İZLİYOR, ALDATICI OLANLARI ŞİKAYET EDİYOR


Tüketici Dernekleri Federasyonu(TÜDEF) olarak aldatıcı yanıltıcı ve tüketicinin bilgisizliğini istismar edici reklamlara karşı verdiğimiz mücadele çerçevesinde bazı sağlık ürünleri için Reklam Kuruluna yaptığımız şikayetler kurul tarafından incelenerek ilgili firmalara cezalar vermeye başlamıştır.

TÜDEF Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’de bağlı olan dernek ve şubelere bir bildiri yayınlayarak, televizyon, yazılı medya ve sosyal medyada tüketiciyi aldattığına inandıkları reklamların tespit edilmesini istedi. Özellikle gıda destek ürünü olarak Tarım ve Orman Bakanlığından izinli ürünlerin “tedavi edilici sağlık beyanları” içermesi üzerine bir çok reklamın aldatıcı olduğu tespit edildi.

TÜDEF, son birkaç yıldır, televizyon ve yazılı basından daha fazla aldatıcı reklamın sosyal medyada paylaşıldığını belirterek, ülkemizde bazı sosyal medya sitelerinin 45 milyona ulaşan kullanıcılarının olduğu ifade ederek, sosyal medyada kanseri ve tüm hastalıkları iyi ettiğini beyan eden ürünleri tesbit ettiklerini ifade etti. TÜDEF büyük illerde bulunan dernek yönetimleri ve üyelerinin de katılımı ile aldatıcıreklamları izleyen bir komisyon kurdu. Komisyon üyeleri günde 3 saate yakın reklam izliyor. Sosyal medyadaki aldatıcı reklamlar ile bazı markaları taklit eden sahte ürünler ve sosyal medyadan verilen linklerdeki aldatan unsurlar belirleniyor. Televizyon, sosyal medya ve yazılı medya’da yer alan tüketiciyi aldattığına inanılan birçok reklam tespit edilerek Ticaret Bakanlığı reklam kuruluna bildiriliyor.

Bu bağlamda son olarak internet ve çeşitli televizyon kanallarında, cilt bakımı gibi bazı kozmetik ürünlerinin reklamlarının, Kozmetik Yönetmeliğine, Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğe, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğe ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümlerine aykırı olması nedeniyle Reklam kuruluna yaptığımız müracaatlar sonucunda, şikayet konusu ürünler ile ilgili Reklamlarda yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ve dolayısıyla tüketicileri aldatmaya yönelik olduğu yönünde karar verilmeye başlanmıştır.

Tıp Doktorlarının reklama çıkmasına karşıyız.

TÜDEF, Tüketicinin reklamlar konusunda güvenini sarsan en önemli konunun, tıp doktorlarının ve doktor görünümlü diş hekimlerinin “onaylı, test edildi-onaylandı” türü ifadeler olduğunu belirledi. Diş hekimlerinin tavsiyesi, tıp branş meslek derneği adı altında kurulan derneklerin yalnızca bir ürüne onay vermelerinin tüketicinin bilim insanlarına olan güveni sarstığı belirtildi. Ülkemizde hekimlik uygulamalarının esaslarını belirleyen temel yasa olan 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 24. maddesi ile bu maddeye paralel olarak düzenlenmiş olan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 9. maddesine göre hekimlerin reklamlara çıkması yasaktır. Ayrıca Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının “Ticari Amaç ve Reklam Yasağı” başlıklı 11. maddesine göre de “Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; denmesine rağmen tüketiciye yönelik reklamlarda ya hekimler, yada hekim önlüğü giymiş muayenehane çekimleri ile tüketici yanıltılmaktadır. Bu konuyu da titiz bir şekilde takip ediyoruz.

TÜDEF’İN NEFESİ ENSENİZDE

Geçtiğimiz aylar içinde Reklam Kurulu tarafından cezalandırılan ve para cezası uygulanan bazı firmaların sosyal medyada yeniden ad ve adres değiştirerek yine ciğerleri temizlediği iddia edilen bazı macunları sattığını tespit ettik ve bunu reklam kuruluna bildirdik. Bizler sosyal medyanın da bir mecra kuruluşu olarak sorumluluğunu bilmesi ve kendisinde yayınlanacak aldatıcı reklamları bir süzgeçten geçirecek bir ekip kurmasını istiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde sosyal medyanın aldatıcı reklamlarda bir mecra kuruluşu olarak zincirleme sorumluluğu olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını da talep edeceğiz. Bu zaten mevcut yasalarda olan bir maddedir ama bir müddettir uygulanmamaktadır.

Reklamlar,ortalama tüketicinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Tüketicileri istismar ederek üzerinden haksız kazanç elde etmeyi alışkanlık haline getiren kişiler bilmeli ki örgütlü tüketicinin gücü ve TÜDEF’in nefesi ensenizdedir. TÜDEF reklamları izliyor, ve tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması için kurum ve kuruluşların ilgili birimlerini gerekli başvuruları yapmaktadır, bundan sonrada yapmaya devam edecektir.

Bu vesile ile Kamu otoritesine de seslenmek istiyoruz, Tüketicilerin aldatılmasının önüne geçecek denetimler etkin ve etkili olarak yapılmalıdır.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

 

Aziz KOÇAL
Genel Başkan
 

 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor/1350710

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-takip-399237.html


https://www.haberturk.com/istanbul-haberleri/17256442-sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor

https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-tudef-hekim-meslegini-uygularken-reklam-yapamaz-11-681-79860.html


http://www.ekonomi24.com/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-17042-haber/

http://www.hakimiyet.com/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor-1245165h.htm

http://www.gunes.com/ekonomi/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor-940919

https://www.risalehaber.com/televizyonlarda-sahtecilige-izin-verilmeyecek-343972h.htm

http://www.habergazetesi.com.tr/haber/5413601/sahte-urunlere-siki-markaj

https://www.yeniakit.com.tr/haber/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor-576195.html

http://www.sanalbasin.com/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor-28529484/

https://www.alemihaber.com/ekonomi/9977349/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor

https://www.timeturk.com/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor/haber-1015475

https://www.alaturkaonline.com/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+alaturkaonline+(Alaturka)

https://www.mynet.com/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor-110104676123

https://www.oncevatan.com.tr/ekonomi/sahte-urun-ve-aldatici-reklama-siki-markaj-geliyor-h135173.html