Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

18.10.2018

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

ŞİRKETLER DEĞİL TÜKETİCİ KORUNMALIDIR
EPDK’nın, Doğal Gaz Şirketini Değil Tüketiciyi Koruması Yasal Görevidir.
Anayasa Güçsüz Olan Tüketicilerin Korunmasını Güvence Altına almıştır.
Tüketicinin Ödediği Ücret Karşılığında Ne Aldığını Bilme Hakkı Vardır.
Yürütme Durdurulmalı Ve Yönetmeliğin İptal Edilmelidir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, ÖN ÖDEMELİ SAYAÇ kullanan yüzbinlerce abone mağdur edilmekte ve TL. ile yükleme yapmaya mecbur bırakılarak devamlı zamlı ödeme yapmaları zorunlu kılınmaktadır.

Daha önce Kontör yükleyerek ne kadar gaz satın aldıkları belli olan aboneler, yeni yönetmelik değişikliğiyle aylar önce satın aldığı doğalgaz miktarının bundan sonra bilemeyecektir. Yönetmelik değişikliğiyle doğalgaz fiyatı her değiştiğinde zamdan etkilenecek Ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilerin parası pul olacaktır. Getirilen uygulama SOSYAL DEVLET İLKESİNE VE TÜKETİCİ HAKLARINA AYKIRIDIR. Devlet Anayasanın 172. Maddesi gereğince “ tüketicileri korumak ve koruyucu tedbirleri almakla “ yükümlü olup, yapılan bu değişiklikle tüketiciler tamamıyla mağdur edilmektedir. Bu nedenle öncelikle Yapılan yönetmelik değişikliği sadece Ankara’da 900.000 tüketiciyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle de tüketici hakkının ihlali söz konusudur.

EPDK Doğal Gaz Şirketini Değil Tüketiciyi Koruması Yasal Görevidir.

EPDK. Kanunun 5/c bendi gereği tüketicilere güvenilir, kaliteli, kesintisiz ve DÜŞÜK MALİYETLİ elektrik enerjisi verilmesini teminen gerekli düzeltmeleri yapmakla, görevlidir. EPDK Yönetmelik değişikliğinin gerekçesi ile ilgili yaptığı açıklama ; “Şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketleri, ön ödemeli sayaçlara yüklenen gaz nedeniyle zarar ediyordu.” şeklinde ifade edilerek tüketiciyi gözeten ya da koruyan tek bir satır bulunmamaktadır. EPDK şirket yanlı karar almıştır bu durum kabul edilebilir değildir.

EPDK, yeni düzenlemeyi yaparken asli görevi olan tüketicinin korunmasını göz ardı etmiş ve sadece dağıtım şirketlerini gözetmiştir.
Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun amaç maddesinde “ tüketicinin temel gereksinimlerinin karşılanması ve ekonomik çıkarlarının korunması “ haklarından söz edilmektedir. Güçlü ekonomik gruplara karşı güçsüz durumda olan tüketici her hal ve şartta korunmalıdır. Bunu Da Yapacak Olan Devlettir. Ancak uygulamada her tür düzenleme tüketici aleyhine yapılmakta, kurum, kuruluş ve şirketler tüketici haklarını hiçe saymaktadırlar.

Tüketici Dernekleri Federasyonu olarak, Danıştay’a 13 Hukuk dairesi nezdinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun “Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler” ile ilgili dava açmış bulunmaktayız. ÖNCELİKLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı verilmesini, bilahare yapılacak inceleme sonucunda tüketici haklarına aykırı olan yönetmeliğin iptal edilmesine karar verilmesini talep etmiş bulunmaktayız.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aziz KOÇAL
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.a24.com.tr/sirketler-degil-tuketici-korunmalidir-haberi-40138807h.html?h=54

https://www.tuketicipostasi.com/gecmis-donemli-faturaya-dava-acildi/3042/
http://www.trendingsnippets.com/TR/b/20181019/Tüketici-Dernekleri-Federasyonu:-Şirketler-değil-tüketici-korunmalı
http://www.anadolugazetesi.com/-sirketler-degil-tuketici-korunmalidir--104559.html
http://www.nethaberajansi.com/haber/tuketici-dernekleri-federasyonu-sirketler-degil-tuketici-korunmali-h6272.html
Milli Gazete: Şirketler Değil Tüketici Korunmalıdır