Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

21.09.2018

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

Tarımda her şeyi üretebilen bir ülke iken, özellikle 12 eylül sonrası izlenen yanlış ekonomi politikalar nedeniyle, ithalata ve tüketime dayalı ayakta durmaya çalışan bir ekonominin getirdiği dışa bağımlılığın sonucu Döviz kurundaki artış, ülkede bir ekonomik krizin doğmasına neden olmuştur.

Yılbaşında 3,776 civarında olan dolar kuru, bu gün 6,190 olarak %65’e yakın artış göstermiştir. Döviz kurundaki artışın nedenleri bir çok kesim tarafından tartışılmış farklı görüşler ortaya konmuştur. Ancak, 12 Eylül darbesi ile Türkiye uluslararası sermayeye teslim edilerek, kamu kaynakları bu sermaye gruplarına ve yandaşlara, özelleştirme adı altında peşkeş çekilerek, Kamu malı olan bacası tüten fabrikalarımız ve kaynaklarımız yok pahasına satılarak, Türkiye üretime dayalı bir ekonomi politikadan uzaklaşmaya başlamış, ithalat kapıları açılarak Türkiye ithal ürün cenneti haline getirilmiştir.

Türkiye tarımda kendi kendine yeterek, fazlasını ihraç eden bir ülke iken, samanı, buğdayı, ithal eden, hayvancılık için yeterinden fazla meralarımız, yaylalarımız olduğu halde, canlı hayvan ve et ithal eden bir ülke olarak ekonomimizin ithalat sebebiyle Dolar ve Euro’ya bağımlı hale getirilmesi sonucunda bugünlere geldik.

Hiçbir ülke kendi üretebildiği bir ürünü, imal edebildiği bir malı ithal etmemektedir. Tam tersine kendi imal ettikleri malı ve üretebildikleri ürünü başka ülkelerin ekonomilerine müdahale ederek, o ülkelere satmak için mücadele eder. Uluslararası sermayenin (Kapitalizmin) görevi de budur.Ülke ekonomisinin geldiği bu noktada kriz tüketicinin yanmakta olduğu mutfağın da yangını yükseltmiş, alınan önlemler uygulamaya konan tedbirler mutfaktaki bu yangını söndürmeye yetmemiştir. Yoksul tüketici gün geçtikçe daha da yoksullaşmaya başlamıştır.

Krizi bahane eden, Tüketicileri istismar ederek haksız kazanç elde edenler yine sahnedeydi. Ticaret Bakanlığı bazı tedbirler alarak, aldığı ürüne zam gelmediği halde zam gelmiş gibi yüksek fiyatla satan ve ürünün gramajları ile oynayanlarla mücadele etmeye başlamıştır. Ancak alınan önlemler yetersizdir.

Serbest piyasa ekonomisi demek denetimsiz bir ekonomi demek değildir. Bu nedenle Ticaret odaları, esnaf odaları ve konfederasyonu kendi mesleki ahlak kurallarını, etik değerlerini oluşturmalı ve etkin/etkili denetimleri yaparak bu kurallara uymayan esnaf ve ticaretle uğraşan tacirlere gerekli yaptırımları uygulamalıdırlar. Ayrıca ürünlerin satışında uygulanacak kar marjları ile ilgili bir politika belirlenmeli ki fiyat kontrollerinde alış ile satış arasında bir denge oluşturabilsin, bu uygulamalar sonucu oluşacak olan Ticari ahlak tüketici istismarının da büyük bir bölümünü önlemiş olacaktır. Sözünü ettiğimiz etik değerlerin oluşturularak, uygulamaya konulması için, ticaret ve esnaf odaları ile konfederasyonunu göreve davet ediyoruz.

Gramaj ve fiyatlar ile oynayarak, tüketicileri yanıltan aldatanlar aslında dolandırıcılık suçu işlemekte olup, bu tür suçlar tespit edilerek yargıya taşınmalıdır. Fiyat etiketleri, ve ürün gramaj kontrolleri bakanlık yetkilileri yanı sıra belediyelerde oy kaybı hesabı yapmadan bu denetimleri etkin ve etkili olarak yapmalıdır.

Yeni uygulamaya başlayacak üretim yeri Türkiye olan mallar için “Yerli Üretim” logosu kullanma mecburiyeti yerinde bir karar olmakla beraberinde bazı tehlikeleri de getirmektedir. Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere “Türkiye de üretilen yabancı menşeli ürünlere de bu logodan yapıştırılacak” olması, bu uygulamanın amacının dışına çıkılmış olacaktır. Avustralya dan gelen bakliyat, kanada dan gelen mercimek, Türkiye de paketlendiği için, ayrıca ithal edilen buğday Türkiye de una dönüştüğü için bu ürünlerde yerli üretim sayılarak “Yerli üretim” logosu kullanılması demek ithalata devam edilerek tarımda dışa bağımlılığın devam etmesi demektir, Tüm parçaların yurt dışından getirilerek Türkiye de sadece montajı yapılan bir mala “Yerli üretim” logosu kullanılması demek dışa bağımlılığın devamı demektir. Yerli üretim, ürünün yada malın tamamının Türkiye de imal yada üretilmesi demektir.
Tamamı yerli üretim/imalat olmayan ürün ve mallara bu logonun yapıştırılması tüketiciyi yanıltan bir uygulama olacaktır, bu yanlış tan kısa sürede vazgeçilerek, logo sadece tamamı Türkiye de üretilen ürünler de kullanılmalıdır.

Ürünleri zamlı satan ve gramajlar ile oynayanlar kamuoyunda ön plana çıkartılırken, arka planda elektriğe, doğalgaza, suya kamunun verdiği ücretli hizmetlere de döviz artış oranı civarında zamlar yapılmaktadır. Bu zamları yapanlara da soruyoruz, sizlerin girdileri demi döviz ile.

Tüketici kan ağlıyor, emekçi halk gittikçe yoksullaşıyor, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki uçurum gittikçe büyüyor, tüm bunlara rağmen kriz yok diyorsak hastalığı doğru teşhis etmemiş, tedaviyi de doğru uygulamamış oluruz.

Bilimden, üretimden yana tavır koyacak bu politikaları hayata geçirebilecek, gümrük duvarlarını yükseltebilecek, kendi üretebildiğimiz ürünler ve imal ettiğimiz malların ithalatını kapatacak, kısmen yapılacak olan ithal ürünler için ise tüketicileri bu ürünlere yöneltecek reklamlara engel koyabilecek bir siyasi irade ortaya koymak çözümün bir parçasıdır.

DEĞERLİ TÜKETİCİLER,
Bu zorlu süreçte, bilinçli bir tüketici gibi davranarak, temel gereksinimlerimiz dışında harcama yapmamalı, ithal ürünlerden uzak durarak, tamamı ülkemizde üretilen ürünlerden yada imal edilen mallardan satın alarak, ihtiyacımız kadar harcamalı, bu zamana kadar bize dayatılan tüketim çılgınlığına karşı durmalıyız
Tüketicinin sırtına bir kambur daha yüklemek için Kredi kartı faizleri ile tüketici kredisi faizlerinin yükseltilmesine karşı, kredi kullanmayalım, kredi kartı kullanmayı azaltarak, finans kuruluşlarına tüketimden gelen gücümüzü gösterelim. Unutmayalım Bankalar güneşli havada şemsiye verir yağmurlu havada geri alır.
Saygılarımızla


Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aziz KOÇAL
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.milliyet.com.tr/tudef-ten-tuketiciye-oneriler-eskisehir-yerelhaber-3047280/

http://www.ajans26.com/ekonomi/tudeften-tuketiciye-oneriler-h20907.html
http://www.iha.com.tr/eskisehir-haberleri/tudeften-tuketiciye-oneriler-2112123/
https://www.sondakika.com/haber/haber-tudef-ten-tuketiciye-oneriler-11255642/
https://www.haberler.com/tudef-ten-tuketiciye-oneriler-11255642-haberi/
https://www.eskisehir.net/haber/gundem/eskisehir/tudeften-tuketiciye-uyari-tuketiciyi-yaniltan-bir-uygulama-olacak


Haber Videosu
https://www.facebook.com/aziz.kocal/posts/10215596411817187?__xts__[0]=68.ARCSQws8Q5DnNMlutkyMPgN9GW_Ox-D739i06cRjBpa7nqeP5LyxXl2LHFFC8U1p0UDFLUtmH7p7LMKPqsjzkNuDDuy8D1rGwrP0Gg3MhpKocheOYPmq28LtG4DKrGhWoVG6YqhdPOGvXIbVM-X9VtreY-bD3S5tqbZ_CCg4SeLhfR_dZ9VLcQ