Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

27.07.2018

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

UYGULANAN YANLIŞ TARIM POLİTİKALARININ SONUCU YÜKSELEN MALİYETLER EKMEK ZAMMI İLE TÜKETİCİYE KESİLEMEZ.
YOKSULUN EKMEĞİNİ KÜÇÜLTEREK, EKMEĞİ İE OYNAMAYIN, ZAM KARARINI GERİ ALIN.
FİYAT TESPİT KOMİSYONLARINDAN TÜKETİCİNİN TEMSİLİYETİNİN SAĞLANMASI EVRENSEL BİR HAKTIR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye'de kilo fiyatı azami 5 lira olan ekmeğin fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. “ diyerek, “ekmek fiyatlarının kilo fiyatı, 5,75 liranın üzerine çıkmamak kaydı ile maliyetler dikkate alınarak illere göre fiyatların belirleneceğini” belirtmiştir.

Bu açıklama üzerine ekmekler %15 zamlı satılmaya başlanmıştır. Ekmeğe zam yapılabilmesi için Fırıncılar Federasyonu tek başına yetkili değildir. Ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.” Nitekim Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Federasyonun tek başına fiyat açıklayamayacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle beklemeksizin yetkililer tarafından gerekli denetimler yapılarak zamlı satışlar önlenmeli tüketicinin mağduriyetinin önüne geçilmelidir.

Ekmek fiyatına getirilmek istenen %15 zam açıklamasının gerekçesi ise maliyetlerdeki girdiler gösterilmektedir. Tarımda uygulanan Neoliberal politikalar ve beraberinde tarımsal kitlerin özelleştirilmesi, anavatanı olduğumuz buğdayda her yıl artan oranda ithalatın olması, kısacası uygulanan yanlış tarım politikalarının faturası ekmeğe zam yapılarak yoksul tüketiciye kesilemez.
8 ay önce ekmeğe zam yapıldı diyemeyenler gramajı düşürerek gizli zam yaptılar, Bugünse ekmek maliyeti dayanılmaz hale gelip ekmeğe zam diye biliyorlar, Girdi maliyetlerinin düşürülmesi isteniyor ise bunun için etkin bir tarım politikasına ihtiyaç vardır. Bunun için gerekli çalışmalar yapılmalı.

Ekmeğe yapılacak olan zam; en çok güçsüz olan yoksul Tüketiciyi etkilemesine rağmen, fiyat tespit komisyonlarında Tüketici örgütlerinin temsilcisi bulunmamaktadır, Bir çok alanda olduğu gibi bu alan dada tüketicinin evrensel hakkı olan temsil hakkı yok sayılmaktadır. Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen fiyat tespit komisyonuna tüketici örgütleri de yer almalıdır.
 
İstanbul da 250 gr halk ekmeğinin fiyatı 0,75 krş dur. Maliyeti gerekçe göstererek zam yapanlara sormak gerekir, İstanbul halk ekmek zararına mı satılıyor, fiyat farkı iki katı olabilir. Eğer halk ekmek maliyetine ekmek satışı yapıyor ise, sizler yüzde yüz ticari kar ile mi ekmek satışı yapmak istiyorsunuz?

Maliyetlerin yükselmesinin diğer bir yönü ise fırıncı enflasyonudur, merdiven altı fırınlardır. Üretim/Tüketim planlaması yapılmaması nedeniyle ihtiyaç fazlası fırınların açılması, girdi maliyetlerini yükseltmekte, ihtiyaç fazlası imalat ise israfa neden olmaktadır. Bir çok fırının depoları rafta kalmış ekmekler ile doludur.

200 gram üzeri ekmek gramajları 10 ve katları olarak artmaktadır. Ekmek raflarında etiket yönetmeliğine göre etiket uygulaması yapılmamaktadır. Fırınlarda, market ve bakkallarda ekmek fiyatları 1,00 ila 1,25 arasıdır, ekmeğin gramajı birbirine çok yakındır. Ancak raflarda ekmek ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Tüketicinin ekmek alırken gramajı fiyatından anlaması istenmektedir. Bu uygulama tüketiciyi istismara açıktır. Denetim mekanizması yoktur, ekmeğin gramaj ve fiyatını belirten etiket ve ekmeğin katkı maddelerini gösterir açıklayıcı bilgiler yoktur. Fırıncılar federasyonu zam kararından önce bu bilgileri sağlamanın çalışmasını yapması gerekir.

Federasyonun aldığı zam kararı Tüketiciyi istismara açıktır, tek taraflı bir karardır. 8 ay önce gramajın düşürülmesi nedeniyle yapılan gizli zam ile yeni açıklanan zam toplamı %35 leri bulmaktadır. Zam kararını alan sayın yetkililer; Açlık sınırının 1.738,37 Tl olduğu ülkemizde, Yoksulun açlığını giderecek ekmeği ile oynanmaması için, ekmeğinin küçülmemesi için, Ekmek zam kararını geri alın.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aziz KOÇAL
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

https://www.tarimdanhaber.com/tag/halk-ekmek-neden-ucuza-satiyor

http://www.gucluanadolugazetesi.com/tudef-zam-kararini-geri-alin-51934.html
https://www.tuketicipostasi.com/tudef-ekmek-zammi-kararini-geri-alin/2214/