Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

17.07.2018

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 

 

 

Bilindiği üzere; Ticaret Bakanlığının yayınladığı yazıda, hakem heyetleri sayılarının düşürülmesi ile ilgili yazısı yayınlanarak ,Tüketici Hakem Heyetlerinin Sayısı 1011 den 211’e düşürülerek 800 hakem heyeti 01/08/2018 Tarihinden itibaren yeni başvuru almayarak, o tarihe kadar alınan başvuruları 31/12/2018 Tarihine kadar sonuçlandıracağı açıklanmıştır.

2017 yılı sonlarına doğru gündeme getirilen Hakem heyetlerinin sayılarının azaltılması konusu ile ilgili biz tüketici dernek ve federasyonları bunun doğru bir uygulama olmadığını dile getirmemize rağmen her zaman olduğu gibi görüş ve önerilerimiz hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Başvuru sayısının az olması ve Bakanlığa ekonomik bir yük getirdiği gerekçeleri ile kapatılan hakem heyetleri nedeniyle tüketicinin hak arama özgürlüğü de kısıtlanmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, hakem heyetleri bir ticarethane değildir, tam tersine Tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması için kurulmuştur. Vatandaşın hak aramasında görev yapanların maliyet düşünülerek tasarruf yapıldı denemez, yada bu gerekçe ile kapatılamaz.

Hakem heyetine başvuran tüketici, orada bulunan yetkili memurlar ve hakem heyeti başkanı ile görüşerek, usulüne uygun ve eksiksiz başvurusunu yapmaktadır. Hakem heyetleri bir nevi danışmanlık hizmeti vermekte, bulundukları ilçede tüketicinin korunması ve kollanması ile ilgili bilinçlendirme ve bilgilendirme görevini de yapmaktadır. Kapatılan hakem heyetlerinde dosya kabul memuru bulundurulması, bu memurun gerekli bilgi donanımı yeteri kadar bulunamayacağından dolayı, tüketici eksik evrak yada hatalı başvurması halinde başvurunun sonuçlanması uzayacaktır. Vatandaş uğradığı haksızlık nedeniyle gerekli bilgileri alarak doğru başvuru yapmak için görevli olan hakem heyetine ulaşabilmesi için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalacaktır ki buda hak arama özgürlüğünün zorlaştırılmasıdır. Diğer taraftan, mevcut durumda; birleştirilen hakem heyetlerinde bulunan dosyaların başvuru tarihinden itibaren dosyanın sonuçlanması ortalama beş ayı bulmaktadır. Birleştirme nedeniyle bu süre daha da uzayacaktır. Mağdur olan tüketici birde sürenin uzaması ile mağdur olacaktır.

800 hakem heyetinin kapanması Karar mercii olarak yetkilendirilen hakem heyetlerinde dosya yoğunluğu yaşanmaya başlanacağının göstergesidir. Bu durumda şu soruyu sormak gerekir, hakem heyetleri ayda iki oturum yapıyor, bir oturumda bir hakem heyeti kaç dosyayı görüşebilir. Yoksa raportörlerin yazdığı kararları hiç görüşmeden hakem heyetleri üyeleri sadece imzalayacak mı, diğer bir ifade ile hakem heyeti üyeleri imza memuru mu olacak.

Buradan çıkarttığımız sonuç raportörler kararı verecek, kararı yazacak, hakem heyetleri üyeleri ise sadece imzaya gidecek. Mevcut durumda dahi, Hakem heyetlerinde bulunan tüketici dernekleri temsilcileri, dosyaların incelenerek, görüşülerek karara bağlanması yönünde hakem heyetlerini zorlamaktadır.

Hakem heyetlerinin kapatılması yerine, vatandaşların hizmeti en yakın birimden alması sosyal devlet ilkesi gereğidir. Anayasamızın 172.ci maddesi gereği Tüketicinin haklarını korumak la görevli Devlet, haksızlığa uğramış vatandaşlarımızın hakkını aramasının önünü açarak, başvuruları kolaylaştırmalı, Tüketicinin bilinçlenmesi ve haklarını araması için, Tüketici Derneklerinin İşlevinin artırılması yönünde de gerekli çalışmalar yapılarak, gerekli şartları taşıyan derneklerimizin de, vatandaşlarımızın ön müracaatı ve ilk çözüm yeri olması hususunda yetkilendirilmesi gerekir.

Bakanlığımızın, bu kararını yeniden gözden geçirerek, tarafların görüşlerini de dikkate alarak yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz.

Basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aziz KOÇAL
Genel Başkan
 

BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.zafergazetesi.org/haber/Tuketici-orgutleri-Temsil-hakkimiz-yeterli-degil-Bakanlik-STK-lar-yeterli-degil/66996

https://www.evrensel.net/haber/357135/tuketici-haklarina-kisitlama-800-tuketici-hakemi-kapatildi
https://www.tuketicipostasi.com/bakanligin-thh-kararina-federasyon-da-tepki-gosterdi/2082/
http://www.gucluanadolugazetesi.com/tudef-hakem-heyetleri-ticarethane-degildir-51282.html
https://www.artigercek.com/tuketici-haklarina-kisitlama-800-tuketici-hakemi-kapatildi
http://www.baskentgazete.com.tr/ekonomi/hakem-heyeti-sayisi-dusurulmemeli/haber-13700
http://www.sanalbasin.com/tudef-hakem-heyetleri-ticarethane-degildir-26066644
http://direnisteyiz24.org/tuketici-haklari-da-kisitlaniyor-800-tuketici-hakemi-kapatildi/
http://www.sirinnar.net/2018/07/tuketici-haklarina-kisitlama.html-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------