Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

22.05.2017

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 


 

TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TÜDEF) VE FEDERASYON BİLEŞENLERİ TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

17 MAYIS 2017 TARİHİNDE TOPLANAN 21. TÜKETİCİ KONSEYİNE, BAKANLIK GÖLGESİ DÜŞMÜŞTÜR.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri Reklam Kurulu seçimlerinde taraf tutarak, Reklam Kurulu tüketici dernekleri temsilcisi seçimlerini yönlendirmiş ve etik ilkeleri hiçe sayarak bir skandala imza atmışlardır.

Tüketici Konseyindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi olarak konseye katılan üyelerin bakanlık yetkililerince yönlendirilmesi suretiyle yapılan seçimde, Türkiye’deki tüketicilerin ezici çoğunluğunu temsil eden tüketici örgütlerinin Reklam Kurulu’ na seçilmesini engellenmiştir…


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği “Tüketicinin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ile çıkarlarının korunması” amacıyla 17 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’ da toplanan Tüketici Konseyi’ inde Reklam Kurulu’na seçilmesi gereken tüketici derneği temsilcisinin seçimine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gölgesi düşmüştür. Tüketici Konseyinde seçilmesi gereken Reklam Kurulu Tüketici örgütü temsilcisi seçimi, tüketici örgütlerinin kendi aralarında uzlaşamaması gerekçe gösterilerek tam bir oldu bittiye getirilerek yapılmıştır.


Tüketici Konseyindeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi olarak konseye katılan üyelerin bakanlık yetkililerince yönlendirilmesi suretiyle yapılan seçimde, Türkiye’deki tüketicilerin ezici çoğunluğunu temsil eden tüketici örgütlerinin Reklam Kurulu’ na seçilmesini engellenmiştir. Tüketici örgütlerine eşit mesafede durması ve tamamen tarafsız olması gereken Konsey Divan Başkanı Müsteşar Yardımcısı sayın İsmail Yücel, kamusal gücünü kullanıp, önce divan başkan yardımcısı seçtirdiği Prof. Dr Hamil Nazik’ in, daha sonra Reklam Kuruluna seçilmesini sağlamıştır. Böylece, Reklam Kurulu tüketici dernekleri seçiminde bunca yıldır titizlikle uygulanan “kamu tarafı etik kuralları” alt üst edilmiş ve büyük bir skandala imza atılmıştır.

Bu dönem, yapılan konsey çalışmaları ve Reklam Kurulu üyeliği için yapılan seçim Tüketici Dernekleri Federasyonu nezdinde asla kabul edilemez ve aynı zamanda meşru da olamaz. Hemen hemen her kurum ve kuruluşta “işaret edilen kişileri bir yerlere getirmeye gayret eden politikalar” maalesef bu yıl yüzünü hiç göstermemesi gereken Tüketici Konseyinde de kendini göstermiştir. Yıllardır birçok sorunla uğraşan tüketiciler ve tüketici örgütleri, birde bu şekilde dizayn edilerek tamamen işlevsiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Sadece “bakın sosyal taraflar kurullarımızda görev yapıyor yer veriyoruz” demek ve yasal zorunlulukları aşmak amacıyla “kendilerine yakın birilerine görev verme çabalarının müsebbipleri ile buna ortak olan v esadece ismi tüketici derneği olanların yaptıkları” en hafif deyimi ile ayıptır. En önemli görevlerinden biri tüketici örgütlenmelerine destek olarak katkı vermek olması gereken Bakanlık ve Genel Müdürlük, Konseye katılan federasyon ve derneklerin aklı ile adeta dalga geçerek 21 yıldır yaşanmayanları yaşatmışlar ve Türkiye Tüketici Hareketine ağır bir darbe vurmuşlardır. Tüketici Dernekleri Federasyonu TÜDEF ve federasyonun bileşenleri olarak bu olan bitenleri asla kabul etmeyeceğimizi ve sonuna kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.


Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
Genel Başkanı: Hasan Atak

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)
Genel Başkanı: Aziz Koçal

Tüketici Hakları Derneği (THD)
Genel Başkanı: Turhan Çakar

Bursa Tüketiciler Derneği (BTD)
Genel Başkanı: Sıtkı Yılmaz

Eskişehir Tüketiciler Derneği (ESTÜKDER)
Genel Başkanı: Hasan Atak

Adana Tüketici Derneği (ADTÜKDER)
Genel Başkanı: Edip Gülnar

Burdur Hasta ve Tüketicileri Koruma Derneği (BURTÜKODER)
Genel Başkanı: Kemal Arslan


BASIN AÇIKLAMAMIZIN İNTERNETTEKİ YANSIMALARI

http://www.esgazete.com/gundem/21-tuketici-konseyine-bakanlik-golgesi-dusmustur-h111980.html