Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 

15.03.2017

BASIN AÇIKLAMASI
BASINA VE KAMUOYUNA

 


TÜDEF, 15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNÜ MESAJI YAYINLANDI…

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle kısa adı TÜDEF olan Tüketici Dernekleri Federasyonu tarafından Federasyon Genel Başkanı Hasan Atak imzası ile Ankara’ da bir mesaj yayınlandı.

TÜDEF Mesajı şöyle:

“Artık günümüzde Son yıllarda ihtiyaçları karşılamanın çok ötesine geçerek başlı başına bir amaç haline geldiği günümüzde kutlandığı 15 Mart Dünya Tüketiciler gününü kutluyoruz. Tüketicilerin korunması amacıyla çıkarılan yasalar bu güne kadar, tüketicileri yeterince korumadığı gibi, hak ihlallerinin artarak devam etmesine de engel olamamıştır. Ülkemizde İktidara gelen partilerin hiç biri ne yazık ki Evrensel Tüketici Hakları’nın ve Tüketici Haklarının Korunması Hakkında Kanun'un tam ve eksiksiz uygulanmasını sağlayamamıştır. Bu nedenle bugün günlerini kutlamaya çalıştığımız tüketiciler birçok sorunlarını çözemeden yine bir 15 Martı geçirmektedirler.

- Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamı tehlike altındadır. Söz konusu kaynakların elektrik üretimindeki paylarını yükseltilmemesi nedeni ile doğal gaz ve elektrik fiyatları hala ödenebilir seviyelere çekilmemiştir.

- Elektrikte milyonlarca tüketiciyi mağdur hale getiren elektrik dağıtım şirketlerinin haksız yere aldığı mahkemelerce tescil edilmiş olan kayıp kaçak paralarının alınmasına devam edilmektedir.

- Aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici reklam, ilan ve tanıtımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Tüketicilerin kullandıkları ürünlere ilişkin tam ve eksiksiz bilgilenme haklarını sonuna kadar gözetilmelidir.

- Vergi adaleti sağlanmalıdır, herkesin gücüne göre vergi vereceği bir vergi sistemi getirilmeli, bağlamda dünyanın en haksız vergileri olan dolaylı vergiler asgari düzeye indirilmelidir.

- Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmaya devam ediyoruz.

- Dünyanın en pahalı, veri depolama, iletişim, internet hizmetleri kullanıcısı haline getirildik.

- İthal edilen doğalgaz fiyatları ucuzlamasına rağmen, tüketicilere yansıtılmıyor.

- Telefon, elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerde, sabit ücretler, haksız olarak alınmaya devam ediliyor.

- Mahkemeler ve yüksek yargı tarafından, hakız ve hukuka aykırı olduğu karar altına alındığı halde; bankalar, dosya masrafları ve kredi kart aidatları ve ücretsiz sunulması gereken pek çok hizmetleri ücretlendirerek, haksız kazanç sağlamaya devam ediyor

Bu sorunlarımızın çözülmesi için;

Tüketici derneklerinin üretim ilişkilerinde rolü arttırılmalı, yetki ve sorumluluk sınırları genişletilmeli teşvik edilmelidir. Bu bağlamdaSürdürülebilir Tüketimin sağlanması, ve tüketicinin “Temsil Edilme ve Sesini Duyurma Hakkı” doğrultusunda ekonomikdemokrasinin sağlanması için başta; BDDK, EPDK, Rekabet Kurulu, RTÜK, başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren tüm sosyal ve ekonomik kurul ve kuruluşlarda tüketicilerin etkin temsili sağlanmalıdır. Her gün artarak çığ gibi büyüyen tüketici sorunlarının önüne geçmek için tüketici sorunlarına anında müdahale edebilecek, bu konudaki düzenlemeleri ve planlamaları yapabilecek tam yetkili bir Tüketici Üst Kurulu kurulmalı ve bu oluşumda tüketici örgütlerinin etkin temsili sağlanmalıdır.

Yalnızca tüketim peşinden koşmak, hem tüketici toplumlardaki yaşam kalitesini azaltacak hem de tüketici sınıf dışında kalanların en temel ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını bile ellerinden alacaktır. Bizler tüketiciler olarak, tüketici örgütleri olarak; sürdürülebilir tüketimin sağlanmasını, elde etmiş olduğumuz kazanımları korumak; yeni ve kalıcı kazanımlar elde etmek için, daha çok birleşmeye, daha çok örgütlenmeye ve daha çok mücadele etmeye kararlıyız. “15 MART DÜNYA TÜKETİCİ HAKLARI GÜNܔ tüketicilerimize kutlu olsun!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hasan ATAK
Genel Başkan