ANASAYFA

 •  » KAYIP KAÇAK BEDELİ HAKKINDA KAMPANYA

   

  Sevgili Tüketiciler;                                                                                             11.01.2015

  Sizleri aşağıda ifade edilen  kayıp kaçak bedeli hakkındaki kampanyayı desteklemeye çağırıyoruz.

  Basına ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, dürüst tüketicilerden tahsil edilemez dediği, hukuk devleti ve adalet anlayışına aykırı bulduğu kayıp-kaçak bedelinin güvence altına alınmasını sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

  Mevcut Tasarının telafisi mümkün olmayan vahim sonuçlara neden olacağı ve tüketicilerin yargı hakkı ile hak arama hakkını ortadan kaldıracağı için kabul edilmemesi gerektiği konusunda Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Başbakan ve tüm milletvekillerine mektup gönderme kampanyası başlatılmıştır.

  Mektup örnekleri e-posta ekinde olup, sizlerinde bu mektupları göndererek, bu kampanyayı desteklemenizi bekliyor  ve diliyoruz.

  TÜDEF - Tüketici Dernekleri Federasyonu


  Ek: 4 adet mektup örneği

   

  Kayip_Kacak_Hakkinda_Yazi_Sayin_Basbakan.pdf

  Kayip_Kacak_Hakkinda_Yazi_Sayin_Enerji_ve_Tabi_Kaynaklar_Bakani.pdf

  Kayip_Kacak_Hakkinda_Yazi_Sayin_Gumruk_ve_Ticaret_Bakani.pdf

  Kayip_Kacak_Hakkinda_Yazi_Sayin_Milletvekilleri.pdf

                  

               Tüketicinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve ekonomik çıkarlarının korunması hakkı Devlet'in sorumluluğundadır.Ancak uygulamalar bunun tersini işaret etmektedir.Şöyleki;
             *Tüm Dünya'da çevre olgusu ÇED'E (Çevresel Etki Değerlendirme) ülkemizde ise ÇED valilerin yetkisine bırakılmış bulunmaktadır.
             *Devlet, topladığı  her yüz TL verginin 65 TL'ni tüketiciden,35 TL'ni kazanç sahiplerinden tahsil etmektedir.Yani ülkenin asıl vergi mükellefi olarak tüketici görünmektedir.AB'de ise uygulama bunun tam tersi yönündedir.
             *Tüketici,elektronik iletişim araçlarını (Sabit telefon,GSM ve internet)güven içinde kullanamamaktadır.Görüşmeler yasal olmayan bir yol ve yöntemle dinlenilmektedir.İletişm özgürlüğümüz tehdit altındadır.
              *Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri TBB(Türkiye Barolar Birliği) tebliği ile paralı hale getirilmiştir.Bundan böyle hakem heyetine yapılan şikayette haklı görülmeyen tüketici vekealet ücreti ile karşı karşıya kalacaktır.Bu ücret korkusu tüketicileri hak aramaktan caydıracaktır.
            *Tüketici hukukunun temeli;Güçlüye karşı güçsüzün korunması anlayışına dayanmaktadır.Oysa yeni tüketici yasasında bu anlayış terkedilmiş ve tüketici bankalara karşı yeterince korunamamıştır.Kaderi BDDK'nın insafına bırakılmış,kredi kartı yıllık ücreti ve kredi masraflarının önü açılmış bulunmaktadır.BDDK'nın alınabilir dediği bir masraf için  tüketici yeni kanunla hak arama mercilerine dahi başvuramayacaktır. 
            *Tüketici hala Dünya'nın en pahalı benzinini kullanmaktadır.Tüketiciye 5 TL'ye satılan kurşunsuz benzin fazlası dışarıya 1.70 TL'ye ihraç edilmektedir.
           *Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri hala kaçak elektriği tüketiciye fatura etmektedirler.
           *GSM operatörleri, kapsamı tüketici tarafından bilinmeyen paket tarifeleri ve fahiş limit aşım ücretleri ile tüketiciyi adeta cezalandırmaktadırlar.
            *Tüketici hala EPDK,BDDK ve TAPDK gibi kurumlarda temsil edilmemekte,  ülkemizde tüketicinin en temel yasal ve evrensel hakları görmezden gelinmektedir.
                      
             Bu önemli günde, sorunlarımızı bir kez daha yetkililerin dikkatine sunmak ve aracılığınızla kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.Tüketici örgütleri olarak,25 yıldır tüketicinin yasal ve evrensel haklarının mücadelesini veriyoruz.Sorunlarımızın nihai çözümünün yine tüketicinin örgütlü ve kararlı mücadelesi ile aşılabileceğinden hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır.Mücadelemiz tüm kurum ve kurallarıyla işleyen demokrasinin inşasına kadar devam edecektir.

   


   

   

   

   

   Kategori :Haberler  

  Devamı